Pomáháme vám růst

S námi máte na víc!

Kdo jsme?

Jsme nezisková organizace, která se zabývá pořádáním a organizováním vzdělávacích akcí, workshopů, seminářů, školení a volnočasových aktivit v Břeclavi.

Do našeho Centra vzdělávání a osobního rozvoje zveme zajímavé osobnosti a lektory a snažíme zajistit, aby obyvatelé Břeclavi a jejího okolí měli stejný přístup k informacímstejné možnosti vzdělávát se a pracovat na sobě,  jako obyvatelé větších měst, aniž by museli za zajímavými akcemi dojíždět do Brna, Prahy nebo kamkoliv jinam. 

Poslání a účel vzniku naší neziskové organizace si můžete přečíst ve Stanovách spolku Máte na víc, z.s. 

Co děláme?

Pořádáme pro Vás:
♦  Interaktivní workshopy na aktuální témata
♦  Semináře osobního rozvoje
♦  Vzdělávací akce pro podnikatele a začínající podnikatele
♦  Meditační semináře a workshopy
♦  Tématické workshopy pro ženy
♦  Speciální kurzy pro děti
♦  Přednášky a besedy pro rodiče a nastávající rodiče
♦  Přednášky na témata zdravého životního stylu

Naše projekty:

Vzdělávací akce

Organizujeme a pořádáme vzdělávací akce, workshopy, semináře a školení zaměřené na aktuální témata osobní rozvoje, podnikání, uplatnění se na trhu práce, budování osobní značky, zdravého životnímu stylu, různé relaxační techniky, meditace a podobně.

Klub podnikatelek Břeclav

Sdružujeme podnikatelky a začínající podnikatelky z Břeclavi a okolí. Pomáháme jim navazovat kontakty a vzájemně se podporovat. Pořádáme školení a workshopy zaměřené na podnikání žen a pravidelná setkání u snídaně.

Školička Břeclav

Organizujeme speciální kurzy pro děti, zaměřené na jejich správný tělesný a duševní vývoj. Pořádáme kurzy pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení, řeči a chování.

Klub Germanika

Podporujeme výuku cizích jazyků, především němčiny a zaměřujeme se na její systematické procvičování a zdokonalování. Vydáváme vlastní výukové materiály, které její výuku usnadní.

Reference

Možná je to poněkud nestandardní, když první referenci napíše samotná zakladatelka celého projektu, ale věřte, že já sama jsem ta nejlepší REFERENCE toho, co děláme a o co se snažíme. Nikdy by mě totiž nenapadlo, že ve svých 46 letech vytvořím své vlastní webové stránky (právě se na ně díváte a doufám, že budete při jejich hodnocení shovívaví! :-)) Bez školení a workshopů, které jsem v uplynulém roce absolvovala, bych nikdy nenašla odvahu se do takového, pro mě naprosto sci-fi projektu, pustit. To, že jsem to dokázala a vůbec to, že jsem se odvážila do toho pustit mě opět ujistilo o tom, že to co děláme, děláme dobře! A pokud se nám podaří motivovat alespoň jednoho dalšího člověka k tomu, aby se odvážil překročit svůj stín a někam se posunul, není naše snaha marná.

Monika NáplavováLektorka německého jazyka, předsedkyně spolku Máte na víc, z.s.

Vaše workshopy jsem nejdříve vyzkoušela, protože jste je začali pořádat v Břeclavi. Nemusela jsem za nimi dojíždět do vzdálenějších měst. Brzy jsem zjistila, že každé z vámi pořádaných školení je precizně připravené a vybíráte zkušené lektory. Témata jsou mi často blízká a díky workshopům jsem se naučila hodně nových věcí nejen v podnikání ale i v životě. Postupem času jsem objevila i druhý aspekt těchto meetingů a to je možnost poznat mnoho zajímavých lidí, kteří se školení účastní a navázat tak osobní i profesní vztahy. Děkuji vám.

Petra PajpachováJednatelka firmy Banalita s. r. o. a fotografka

"Uč se, uč se v životě to budeš potřebovat, ten kdo má informace je úspěšný..tyto věty slyšela většina z nás od dětství. Byla to pravda, jenže už nám většinou zapomněli říct druhou stranu mince a to, že se učit budeme celý život. Je úplně jedno, jestli máte vlastní firmu, jste zaměstnanec, student, důchodce nebo rodič na rodičovské dovolené - informací není nikdy dost. Spousta z nás mluví, aniž by věděla o čem vlastně mluví či měla svá slova reálně podložena. Spousta z nás se bojí - začít znovu, uskutečnit něco nového, překročit vlastní stín, co bude když..bojíme se věřit sami v sebe. V centru Máte na víc, z.s. pořádají jeho zakladatelé naprosto úžasná školení (workshopy). Najde se každý, kdo se chce posunout, inspirovat něco se naučit či zjistit, proč se mu dějí stále stejné situace a činy. Člověk, co chce od života něco víc, hledá stále nové informace nebo cesty. Nabídka centra je opravdu pestrá, vážím si toho že na školení NEMUSIM dojíždět do Brna či Prahy - mám jej přímo od nosem.

Evča PietrikováARCH visage (vizáž, stylistika, image), MM Optimal, s.r.o.

Náš tým

Na realizaci všech našich projektů se podílí:

Monika Náplavová

zakladatelka a předsedkyně spolku, tvůrkyně projektů a studnice nápadů
Jejím úkolem je řízení celého spolku, jeho strategie, plánování a rozvoj. Dohlíží na jednotlivé projekty a vede Klub podnikatelek Břeclav. Má spoustu plánů a nápadů a hodlá je všechny postupně realizovat.

Barča

vedoucí projektu Školička a nejlepší kamarádka všech dětí a opiček
Stará se o to, aby kurzy dětem nejen pomáhaly, ale aby je i bavily. Vybírá, školí a vede tým lektorek Školičky. Píše krásné básničky a říkanky, má spoustu skvělých nápadů, je s ní zábava a děti ji prostě milují!

Gabča

asistentka, duše a opora našeho týmu
Gábinka se stará o chod spolku, papírování a hlavně o to, abychom měli ve všem systém a vzorný pořádek a všechno bylo dotaženo do dokonalosti a fungovalo jako na drátku.

Eva

marketingová kouzelnice a krotitelka sociálních sítí
Milá, obětavá a velmi talentovaná marketingová kouzelnice, která si nás vzala pod křídlo a pomáhá nám s marketingem, propagací a sociálními sítěmi, za což jsme jí neskonale vděční!

Kontaktujte nás

Budeme moc rádi, když nás budete kontaktovat nejen ohledně účasti na našich vzdělávacích akcích nebo ostatních projektech, ale i v případě, že byste se chtěli podílet na činnosti našeho spolku nebo nám nabídnout zajímavé téma, které bychom mohli začlenit do našeho plánu workshopů a školení.