Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

Pravidla Klubu podnikatelek Břeclav platná od 1.3.2020

I. Proč Klub podnikatelek Břeclav vznikl?

Klub podnikatelek Břeclav (dále jen Klub podnikatelek) vznikl především z těchto důvodů:

 1. Potřeba dalšího vzdělávání se a osobního rozvoje v Břeclavi a okolí.
 2. Potřeba setkávání se, společného sdílení a spolupráce podnikajících žen.
 3. Podpora a motivace žen podnikatelek a začínajících podnikatelek.

II. Co je cílem Klubu podnikatelek Břeclav?

Cílem Klubu podnikatelek je vytvořit komunitu podnikajících žen, které se společně setkávají, vyměňují si zkušenosti, navzájem se podporují a společně se vzdělávají a rozvíjí.

III. Co je posláním Klubu podnikatelek Břeclav?

Posláním Klubu podnikatelek je:

 1. Zprostředkovat našim členkám vzdělávací akce na atraktivní témata a poskytnout jim možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje tak, aby za těmito akcemi nemusely cestovat a mohly si je užít přímo zde, v Břeclavi.
 2. Umožnit členkám se pravidelně setkávat a vyměňovat si zkušenosti, informace a navazovat kontakty s dalšími podnikatelkami, čerpat inspiraci a vzájemně se podporovat.
 3. Podporovat, pomáhat a motivovat začínající podnikatelky z našeho regionu. 

Všechny aktivity Klubu podnikatelek jsou provozovány s důrazem na etická a morální hlediska a s cílem podpořit vzdělávání, osobní rozvoj, slušné a etické podnikání, a především jedinečnost každé z nás.

III. Co je posláním Klubu podnikatelek Břeclav?

Do klubu podnikatelek se můžeš přihlásit písemně (e-mailem), telefonicky nebo tak, že přijdeš na některou z našich akcí a prostě nám řekneš, že chceš patřit mezi nás. 
Nemáme žádná výběrová řízení nebo ceremoniály.
Máme však několik podmínek:

 1. Jsi žena.
  To je důležitá podmínka, protože muži členkami být nemohou!   
  Mohou se samozřejmě našich vzdělávacích akcí zúčastnit, ale musí počítat s tím, že zde bude převaha žen a velmi silná ženská energie. J
 2. Podnikáš nebo se chystáš podnikat.
  Jsi majitelkou nebo spolumajitelkou firmy nebo podnikáš jako OSVČ.
  Jestliže ještě nejsi tak daleko a třeba si právě tvoříš plán svého podnikání nebo se rozhoduješ, co se svým profesním životem dál, jsi mezi námi rovněž vítána. Podmínkou ale je, že své podnikání zahájíš nejpozději do 1 roku od vstupu do Klubu podnikatelek.  
  Pokud jsi maminka na mateřské nebo rodičovské dovolené je naší podmínkou, abys své podnikání zahájila nejpozději do 6 měsíců od ukončení rodičovské dovolené.
 3. Jsi z Břeclavi a okolí.
  Nemusíš být přímo z okresu Břeclav. Stačí, když budeš v (pro Tebe akceptovatelné) dojezdové vzdálenosti.
 4. Dodržuješ pravidla Klubu podnikatelek.
  Tato podmínka je pro nás velmi důležitá. Dbáme totiž na to, aby v našem klubu byla příjemná atmosféra a naše společné akce se nesly v přátelském duchu.
  (Přehled pravidel Klubu podnikatelek najdeš v článku VII.)

V. Vstup do Klubu podnikatelek a členské poplatky

Členkou klubu podnikatelek se staneš, pokud vyplníš přihlášku (kterou obdržíš po přihlášení do KP) a zaplatíš členský příspěvek 1000 Kč.
Členský příspěvek hradíš vždy na jeden celý kalendářní rok, tzn. od 1.1. do 31.12. následujícího roku a je splatný předem, a to vždy k 15. prosinci.

Po zaplacení členského příspěvku se stáváš členkou Klubu podnikatelek na další celý kalendářní rok a po tuto dobu můžeš čerpat všechny výhody, které Ti z konkrétního druhu členství plynou (viz článek VI.).

VI. Druhy klubového členství

 1. Základní klubové členství
  a) Po dobu základního členství můžeš čerpat tyto výhody:
  – Účastnit se pravidelných Snídaní Klubu podnikatelek.
  – Dostávat e-mailem pravidelné informace o vzdělávacích akcích a novinkách v Klubu podnikatelek.
  – Účastnit se dalších vybraných akcí Klubu podnikatelek, o kterých Tě budeme informovat na webu, v naší uzavřené FB skupině nebo e-mailem.b) Co za to:
  – Zaplatíš roční členský příspěvek (viz článek V.)
 2. Řádné klubové členství
  Řádnou členkou se můžeš stát pouze v případě, pokud ses v předchozím kalendářním roce ses zúčastnila minimálně 4 vzdělávacích akcí, pořádaných Centrem vzdělávání a osobního rozvoje Máte na víc, z.s. (kromě akcí projektu Školička Břeclav).
  a) Jako řádná členka máš tyto výhody:
  – Účastnit se pravidelných Snídaní Klubu podnikatelek.
  – Zveřejnit svůj medailonek s fotkou, stručným popisem tvé podnikatelské činnosti a proklikem na tvůj web nebo odkazem na tvoji FB skupinu na našich webových stránkách www.matenavic.com.
  – Čerpat slevu pro členky Klubu podnikatelek na všech vzdělávacích akcí, pořádaných Centrem vzdělávání a osobního rozvoje Máte na víc, z.s. (kromě akcí projektu Školička Břeclav).
  – Možnost přednostního přihlášení na veškeré vzdělávací akce pořádané Centrem vzdělávání a osobního rozvoje Máte na víc, z.s. (kromě akcí projektu Školička Břeclav).
  – Možnost pronajmout si naše školící prostory a jejich zázemí pro svou prezentaci, akci nebo třeba obchodní schůzku za zvýhodněnou, velmi přátelskou cenu.
  – Dostávat e-mailem pravidelné informace o vzdělávacích akcích a novinkách v Klubu podnikatelek.
  – Účastnit se dalších vybraných akcí Klubu podnikatelek, o kterých Tě budeme informovat na webu, v naší uzavřené FB skupině nebo e-mailem.b) Co za to:
  – Zaplatíš roční členský příspěvek (viz článek V.).
  – Zveřejníš naše logo Klubu podnikatelek s textem „Jsem členkou Klubu podnikatelek Břeclav“ na svých webových stránkách.
 3. VIP klubové členství
  Pokud jsi v předchozím roce navštívila více než 8 vzdělávacích akcí, stáváš se VIP členkou Klubu podnikatelek.
  To znamená, že po celý kalendářní rok čerpáš veškeré výhody, které mají řádné členky, a navíc neplatíš členský příspěvek.
  Jediné, co za to budeme chtít je, abys i nadále měla na svém webu zveřejněno logo Klubu podnikatelek s textem: „Jsem členkou Klubu podnikatelek Břeclav“.
 4. Čestné klubové členství
  Toto členství udělujeme za zvláštní zásluhy o chod Klubu podnikatelek, jeho propagaci nebo jakoukoliv jinou záslužnou činnost. O čestném členství rozhoduje předseda spolku Máte na víc, z.s.

VII. Co je nutné dodržovat

Jako členka Klubu podnikatelek máš nejen právo užívat si veškerých výhod, které z členství plynou, ale máš i povinnost dodržovat následující pravidla:

 1. Navzájem se nepomlouváme, neškodíme si.
 2. Propagujeme a podporujeme kolegyně z klubu, doporučujeme se navzájem, vyjadřujeme si podporu na sociálních sítích.
 3. Propagujeme a doporučujeme Klub podnikatelek a jeho akce ostatním, sdílíme jeho akce na sociálních sítích.
 4. Spolupracujeme, pomáháme si, radíme si a navzájem se podporujeme.
 5. K ostatním členkám Klubu podnikatelek se chováme se čestně a s úctou.
 6. Dodržujeme pravidla klubu, jsme v souladu s jeho posláním a cíli.
 7. Podnikáme čistě, eticky a morálně a i když si třeba navzájem konkurujeme neškodíme si a nepomlouváme se.

Prostě jsme těmi ženami, které jiným ženám narovnají korunu, aniž by světu řekly, že byla nakřivo!

VIII. Zrušení členství v Klubu podnikatelek

Zatím jsme to ještě neudělaly a doufáme, že to ani nikdy nebudeme muset udělat, ale musíme Tě upozornit, že tato pravidla jsou pro nás velmi důležitá a v případě jejich porušení máme právo okamžitě zrušit Tvé členství v klubu.

Další důvod pro zrušení členství je nezaplacení členského poplatku.

Členství můžeš zrušit i Ty sama, kdykoliv, bez udání důvodu a to písemnou formou na náš e-mail: [email protected]

V případě zrušení členství kteroukoliv stranou se členský poplatek nevrací a ode dne zrušení členství zaniká nárok na čerpání veškerých výhod, plynoucích z členství v Klubu podnikatelek tak, jak bylo uvedeno v těchto Pravidlech.

IX. Provoz Klubu podnikatelek

Klub Podnikatelek je jedním z projektů neziskové organizace Máte na víc, z.s., která se zabývá vzděláváním a osobním rozvojem.

Klub podnikatelek provozuje svoji činnost v sídle spolku Máte na víc, z.s.

Akce Klubu podnikatelek jsou vypisovány vždy na následující pololetí školního roku.
Školní rok je identický se standardním školním rokem a dělí se na:
1. pololetí školního roku (podzimní semestr) 1. září – 31. ledna
2. pololetí školního roku (jarní semestr) 1. února do 30. června

V červenci a srpnu se z důvodu školních prázdnin a dovolených akce Klubu podnikatelek nekonají.

X. Storno podmínky a další podmínky, které je nutné si ujasnit, stanovit

Protože i my jsme smluvně vázáni s lektory a přednášejícími a v případě zrušení akce jsme povinni jim zaplatit storno administrativní poplatek, je potřeba nastavit následující pravidla:

 1. Pokud vzdělávací akci zrušíme my,
  … i to se může stát. Třeba proto, že se nepřihlásí tolik účastníků, abychom mohli zaplatit náklady na lektora, občerstvení atd. anebo pokud budeme nuceni akci přesunout na jiný termín (i lektor může totiž onemocnět nebo prostě zůstat viset v zácpě na dálnici).
  Pak jsou tu dvě možnosti:
  a) vrátíme Ti celou částku, kterou jsi uhradila a stornujeme zálohovou fakturu,
  b) tato částka zůstane u nás a použijeme ji na zaplacení odložené, nebo jiné vzdělávací akce.
 2. Pokud svou účast na vzdělávací akci zrušíš Ty sama,
  … pak platí následující storno podmínky:

  a) Pokud svou účast zrušíš 14 a více dní před dnem konání akce, Tvoji fakturu stornujeme. V případě, že jsi již zaplatila, vrátíme Ti částku v plné výši zpět.

  b) Pokud svou účast zrušíš 8 – 13 dní před dnem konání akce, jsme oprávněni Ti naúčtovat storno administrativní poplatek ve výši 25% z ceny vzdělávací akce. Pokud jsi částku již uhradila, vrátíme Ti pouze 75% z ceny vzdělávací akce.

  c) Pokud svou účast zrušíš 7 a méně dnů před dnem konání akce nebo se na akci nedostavíš, jsme oprávněni Ti naúčtovat storno administrativní poplatek ve výši 100% ceny vzdělávací akce. V případě, že jsi už částku již uhradila, částku Ti bohužel vrátit nemůžeme.

Na každou akci můžeš za sebe poslat náhradníka. Jak se s ním dohodneš a jak se spolu vyrovnáte, je čistě Tvoje věc, a my Ti do toho v žádném případě nebudeme mluvit.

Tyto podmínky jsme stanovili v souladu se storno podmínkami většiny lektorů, kteří k nám přijíždějí přednášet. Všichni jsme podnikatelé a dobře víme, že čas je to nejdražší, co máme a nemůžeme si dovolit jím v podnikání plýtvat.

XI. Affiliate program

Pokud přivedeš na některou z našich vzdělávacích akcí nového člověka (ať muže či ženu J) dostaneš od nás, jako náš dík za to, že jsi věnovala svůj čas propagaci našich vzdělávacích akcí, bonus ve výši 5% z ceny první vzdělávací akce, které se u nás Tvůj nováček zúčastní.
Protože si vážíme Tvého času, tak samozřejmě platí, že čím víc nováčků přivedeš, tím větší bonus dostaneš! 

Tato částka Ti bude odečtena při fakturaci další vzdělávací akce, které se zúčastníš.

A abychom měly všechno jasné a korektní, dohodneme se, že tohoto člověka přihlásíš Ty osobně a to minimálně 1 den před konáním vzdělávací akce a že to bude člověk, který se ještě nikdy žádné naší akce neúčastnil.

XI. Kontakty

Naši kancelář a učebnu najdeš v Břeclavi, na náměstí T. G. Masaryka 11/9.

Telefonicky se s námi spojíš na čísle: +420 720 330 053.

Naše e-mailová adresa je: [email protected]

XII. Ostatní ustanovení

Klub podnikatelek Břeclav vznikl 1. 3. 2018 a je projektem neziskové organizace Máte na víc, z.s. a řídí se jejími stanovami. Za chod Klubu podnikatelek je zodpovědná předsedkyně spolku Máte na víc, z.s., která je zároveň předsedkyní Klubu podnikatelek Břeclav.

To je vše, co v tuto chvíli mělo být řečeno. Jsme rádi, že patříš a nebo chceš patřit mezi nás a moc se na Tebe těšíme na některé z našich akcí.

Přihlášením se do Klubu podnikatelek Břeclav souhlasíš s jeho podmínkami a zároveň potvrzuješ, že jsi se seznámila a souhlasíš se Stanovami spolku Máte na víc, z.s.