Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

Monika Náplavová

Předsedkyně spolku Máte na víc, z.s. a Klubu podnikatelek Břeclav
Majitelka a jednatelka společnosti Němčina Břeclav, s.r.o.
Lektorka němčiny, autorka výukových materiálů a e-Booků
Tvůrkyně a multipotenciálka

“Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod…”

Můj životopis by vydal za několikadílný román. Spoustu let jsem podnikala jen na vedlejší činnost ke svému zaměstnání. Zabývala jsem se především překladatelstvím a výukou německého jazyka.

Na plný úvazek podnikám od roku 2017. A když říkám “plný úvazek” tak si můžete být jisti tím, že je to myšleno do slova a do písmene. 😉  Jsem totiž multipotenciál a jsem na to patřičně hrdá. A co vlastně dělám?

Němčina Břeclav, s.r.o.

V roce 2017 jsem otevřela svoji milovanou jazykovku Němčina Břeclav, s.r.o., kde učím děti i dospělé německy.
Učím podle své vlastní výukové metody a mých vlastních výukových materiálů a skript. Učím zásadně krásnou a spisovnou němčinu (tzv. Hochdeutsch), ale nemám problém komunikovat v různých rakouských dialektech a nebo bavorštině. Mé kurzy se konají v menších skupinkách, v příjemné, rodinné atmosféře, v poklidu a bez stresu
Bližší informace o mých kurzech najdete na stránkách Němčina Břeclav, s.r.o. 

Máte na víc, z.s.

V roce 2016 jsem založila neziskovou organizaci, která zastřešuje několik samostatných projektů na kterých samozřejmě nepracuji sama. Jsem šťastný člověk, protože mi do cesty vstupují výjimeční lidé, kteří se mnou souzní, jsou podobného smýšlení a vyznávají stejné životní hodnoty, jako já. Jen tak může náš spolek fungovat a pracovat na těchto projektech.

Centrum vzdělávání a osobního rozvoje

Organizujeme a pořádáme workshopy, semináře a školení zaměřené na aktuální témata osobní rozvoje, podnikání, uplatnění se na trhu práce, budování osobní značky, zdravého životnímu stylu, různé relaxační techniky, meditace a další vzdělávací akce nejen pro dospělé, ale i pro děti a mládež. 

Klub Germanika

Projekt Germanika podporuje výuku cizích jazyků, především němčiny a zaměřuje se na její systematické procvičování a zdokonalování. Pro tento projekt jsem natočila online kurz Základní německá gramatika v 8. lekcích a napsala celou řadu výukových materiálů a e-Booků. V Klubu Germanika mohou jeho členové pravidelně procvičovat němčinu

Klub podnikatelek Břeclav

Klub podnikatelek Břeclav jsem založila v březnu roku 2019.  Klub sdružuje podnikatelky a začínající podnikatelky z Břeclavi a okolí. Pomáhá jim navazovat kontakty a vzájemně se podporovat. Pod záštitou Klubu podnikatelek pořádáme různá školení a workshopy zaměřené na podnikání žen a pravidelná setkání u snídaně

Školička Břeclav

Další z projektů, který funguje pod hlavičkou Máte na víc, z.s. je ŠKOLIČKA BŘECLAV. Projekt, který jsem založila spolu s Lucíí Filipovičovou, se věnuje vývoji předškolních dětí a prvňáčků, se zvláštním zaměřením na děti se specifickými vývojovými poruchami řeči, učení a chování. Více se o tomto projektu dozvíte zde

… v hlavě mám ještě spoustu dalších nápadů a projektů a jak se znám, tak většinu z nich, dříve nebo později, zrealizuji…