Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

"Neporovávejte vaše dítě s ostatními. Nedá se porovnávat slunce s měsícem. Každý září tehdy, když je jeho čas."

Rádi pomůžeme vašemu dítěti zazářit.

Co vlastně děláme?

Pořádáme odpolední kurzy pro děti od cca 3 let.

Naším cílem je pomoct rodičům se správným fyzickým i psychickým vývojem jejich dětí a usnadnit jim proces dozrávání v předškoláka, předškolní rok, přípravu k zápisu do první třídy a zvládnutí přechodu ze školky do školy a také první roky základky.

Děti můžete do našich kurzů přihlásit v průběhu celého školního roku až do naplnění kapacity každého kurzu.

 

Kdo jsme? photo

Kdo jsme?

Jsme nezisková organizace Máte na víc, z.s., která se zabývá vzděláváním a osobním rozvojem. 

Jak naše kurzy probíhají?

Naše kurzy probíhají v odpoledních hodinách. Každý kurz trvá 60 minut a obsahuje dvě části.

První část je zaměřená na pohybovou aktivitu dětí, koordinaci pohybu, zdravé cvičení a další prospěšné tělesné aktivity.

V druhé části se děti přesunou ke stolečku, kde si potrénují ručičky při nácviku grafomotoriky, jazýčky při procvičování oromotoriky a výslovnosti a především jejich hlavičky.

Pro koho jsou kurzy určeny?

Naše kurzy jsou určeny pro všechny děti od cca 3 let, které potřebují s čímkoliv dopomoct, dozrát a dopilovat některou z oblastí zdravého vývoje.

Jsou vhodné pro děti s neurovývojovým oslabením či nezralostí, vývojovou dysfázií a ostatními specifickými poruchami řeči, učení a chování.

Našeho kurzu se mohou zúčastnit i děti s jinými problémy, stačí nás jen kontaktovat a probrat s námi stav vašeho dítěte. Určitě se nějak domluvíme a vymyslíme pro Vás a Vaše dítě vhodnou variantu.

Jaké kurzy nabízíme?

V současné době nabízíme kurzy kompletního rozvoje pro děti od cca 3 let do cca 6 let, zaměřené na logopedickou prevenci a procvičování všech oblastí zdravého vývoje dítěte.

Kurzy pro předškoláky zaměřené na jejich přípravu na přechod z MŠ do ZŠ (a to jak pro děti se stanovenou diagnózou, tak i pro děti bez diagnózy). Pohybové kurzy pro rozvoj hrubé a jemné motoriky.

Kurzy pro prvňáčky a žáčky 1. stupně ZŠ zaměřené procvičování logopedie, grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání a všech ostatních dovedností, potřebných ke zvládání školních povinností.

Letní a prázdninové kurzy formou „příměšťáku“ zaměřené na logopedickou prevenci a procvičování všech oblastí zdravého vývoje dětí.

Proč právě naše kurzy?

Protože máme rádi děti a protože k nim vždy přistupujeme s úctou a s respektem.

Malý kolektiv

Hlavní myšlenkou, která spojuje všechny naše aktivity je malý počet účastníků na všech našich kurzech. Jen tak můžeme zaručit individuální přístup lektora ke každému z dětí.

Osobní přístup

Ke každému ze svěřených dětí přistupujeme individuálně. Bereme v úvahu jeho povahu, duševní i tělesný stav a případné zdravotní nebo jiné problémy. Ke všem dětem přistupujeme vždy s respektem!

Kurzy tvořené na míru

Každý kurz je jiný a jeho struktura a náplň se odvíjí od toho, jaké typy dětí se v kurzu sejdou a co právě potřebují řešit. Na každou hodinu se poctivě připravujeme a každou hodinu pečlivě vyhodnocujeme. O všem, co se na kurzu děje pravidelně informujeme rodiče.

Vzdělávací programy pro rodiče

Kromě kurzů pro děti pořádáme speciální vzdělávací akce, workshopy a besedy pro rodiče dětí, týkající se výchovy a zdravého vývoje dětí, zásad zdravého stravování, ale také problémů týkajících se komunikace v rodině, partnerského soužití a jiných aktuálních problémů.

Máte ještě nějaké dotazy nebo chcete přihlásit své dítě do našeho kurzu?
Ozvěte se nám