Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

Jak vlastně kurzy u nás ve Školičce probíhají?

Tak jako je 5 barev na duze kolem naší Školičky, máme i my 5 zásad, které na každém kurzu vždy, důsledně, dodržujeme:

1. Hrajeme si

Hra je pro děti jednou z nejdůležitějších činností vůbec. Úzce souvisí s procesem učení a je jedním z nejdůležitějších prostředků výchovy dětí.

Prostřednictvím hry poznává dítě nejen samo sebe, ale i okolní svět. Při hře si vytváří základy na nichž pak staví po zbytek svého života.

Hraní je důležité pro rozvoj dětského vnímání a osvojení si správných modelů chování. Při hře si totiž děti zkouší řešení různých situací a problémů, na které mohou později narazit. 

Hra je pro děti to, co pro dospělé práce. Je to jejich způsob seberealizace, prostředek rozvoje jejich osobnosti, ale také zdroj jejich sebehodnocení

Hraní tvoří základnu pro příští sociální vazby dítěte. Má velký vliv na vytváření citových pout, což je velmi důležité pro příští mezilidské vztahy dítěte.

Význam hry na našich kurzech nepodceňujeme! Všechny činnosti, které s dětmi děláme jsou VŽDY formou hry. A děti si je velmi užívají!

2. Cvičíme

Fyzická aktivita je pro dětí velmi důležitá. Pomáhá snižovat nadváhu a obezitu, zvyšuje sílu svalů a kostí a co víc, dokonce i zlepšuje koncentraci ve škole.

Cvičení je pro děti zásadní součástí jejich vývoje a zároveň je to pro ně i dobrý základ jejich budoucího zdravého života.

Je velmi důležité podporovat u dětí radost ze cvičení a různých tělesných aktivit, aby se i v budoucnu stal zdravý pohyb součástí jejich každodenního života.

Na jaké cvičení se na našich kurzech zaměřujeme?

 • Cvičení k podpoře zdravého růstu a vývoje,
 • cvičení na správné držení těla,
 • posílení šíjových a jiných svalů,
 • koordinaci pohybu těla, nácvik rovnováhy,
 • cvičení na zdravé nožky,
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky,
 • nácvik správného dýchání a zklidnění těla i mysli,
 • provádění více činností najednou…

… a spoustu dalších tělesných a pohybových aktivit

3. Učíme se

Nejen tělo, ale i hlava si u nás přijde na své! 🙂
Po té, co se ději vydovádí a zacvičí si přijde na řadu procvičování jejich hlaviček. 

Trénujeme především: 

 • Hrubou motoriku a jemnou motoriku,
 • oromotoriku,
 • koordinaci oko-ruka-noha,
 • soustředění, pozornost,
 • posloupnost děje,
 • logické myšlení,
 • sociální interakce,
 • nácvik psaní,
 • předložky (před, za, vedle, nad, pod…),
 • krátkodobou i dlouhodobou pamět,
 • mluvení a vyslovování…

…. ale také: správné držení tužky, jak správně sedět při učení a podobně.

4. Bavíme se

O zábavu dětí je u nás také postaráno. Máme spoustu zajímavých věcí, jako například bosu, míče, power baly, hula hoop kruhy a různé jiné zábavné pomůcky, se kterými si s dětmi užijeme spoustu legrace.

Naše lektorky jsou velmi vtipné a veselé a mají pro děti spoustu zajímavých a poutavých příběhů, které jim u procvičování jednotlivých činností vyprávějí.

O zábavu dětí se starají i naši maskoti, veselé opičky Lucimon a Filina, které se spolu s dětmi účastní většiny aktivit a děti je milují!

Na začátku každé lekce se s dětmi posadíme do kruhu, pozdravíme se a chvilinku si popovídáme o tom, co zažily nového a jak se dnes mají.

Během cvičení si pak užijeme spoustu legrace. 🙂

5. Jsme kamarádi

Pro každé dítě je velmi důležité, aby umělo navázat kontakt se svými vrstevníky. Pro některé z nich, především pro ty introvertnější, to vůbec není snadné. Mnohdy stačí třeba jen úsměv nebo pozdrav a přátelské chování.

Děti školkového a předškolního věku by však měly zvládnout i další činnosti:

 • Vyzvat jiné dítě ke hře
 • Připojit se k již probíhající hře nebo jiné činnosti
 • Požádat cizí dítě o půjčení hračky
 • Představit se cizím dětem

ale také:

 • Vžít se do pocitů jiných dětí
 • Projevit lítost, když se někomu stane něco špatného
 • Projevit radost, když se někomu něco povede
 • Pochválit svého kamaráda
 • Respektovat pravidla hry
 • Věnovat pozornost instrukcím
 • Nenásilně reagovat na podněty ze strany ostatních dětí
 • Přijímat kritiku

I toto se děti na našich kurzech naučí. A v našem malém kolektivu a za láskyplné asistence našich lektorek jim to půjde mnohem snadněji a určitě si v naší Školičce najdou spoustu nových kamarádů! 🙂