Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

Filtry

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Maláčci 2

Centrum Máte na víc, učebna 1 - velký sál v přízemí ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav

Kurz kompletního rozvoje, logopedická prevence, procvičování všech oblastí psychomotorického vývoje dítěte. Vhodné pro děti od cca 3 - 4,5 let. Kurz probíhá pravidelně každou středu. Přihlášky a další informace na [email protected] nebo tel. 702 181 588.

250Kč

Logochvilky 2

Centrum Máte na víc, učebna 1 - velký sál v přízemí ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav

Logopedická prevence, výslovnost jednotlivých slov a hlásek, oromotoriku, dechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby. Vhodné pro děti od 6 - 8 let (předškoláci, 1. a 2. třída). Kurz probíhá pravidelně každou středu. Přihlášky a další informace na centrum&matenavic.com nebo tel. 702 181 588.

250Kč

Středňáčci

Centrum Máte na víc, učebna 3 v 2.patře ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav

Kurz kompletního rozvoje, logopedická prevence, procvičování všech oblastí psychomotorického vývoje dítěte. Vhodné pro děti od 4,5 - 5 let (včetně dětí s plánovaným odkladem). Kurz probíhá pravidelně každou středu. Přihlášky a další informace na [email protected] nebo tel. 702 181 588.

250Kč

Předškoláčci 1

Centrum Máte na víc, učebna 3 v 2.patře ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav

Kurz kompletního rozvoje s důrazem na grafomotoriku, paměť, zrakové a sluchové vnímání, pozornost a soustředění. Kurz je vhodný pro děti s neurovývojovým oslabením (vývojovou dysfázií apod.) Vhodné pro předškoláky, u kterých je předpoklad, že půjdou do školy. Kurz probíhá pravidelně každý čtvrtek. Přihlášky a další informace na [email protected] nebo tel. 702 181 588.

250Kč

Logochvilky 1B

Centrum Máte na víc, učebna 2 v 1.patře ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav, Česká republika

Logopedická prevence, výslovnost jednotlivých slov a hlásek, oromotorika, dechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby. Vhodné pro děti od 4 - 6 let (včetně předškoláků s plánovaným odkladem). Kurz probíhá pravidelně každé pondělí. Přihlášky a další informace na [email protected] nebo tel. 702 181 588.

250Kč

Sovička

Centrum Máte na víc, učebna 1 - velký sál v přízemí ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav

Kurz kompletního rozvoje s důrazem na grafomotoriku, pozornost, paměť. Vhodné pro děti navštěvující 1.třídu. Kurz probíhá pravidelně každé úterý. Přihlášky a další informace na [email protected] nebo tel. 702 181 588.

250Kč

Předškoláčci 2

Centrum Máte na víc, učebna 3 v 2.patře ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav

Kurz kompletního rozvoje s důrazem na grafomotoriku, paměť, zrakové a sluchové vnímání, pozornost a soustředění… Vhodné pro předškoláky, u kterých je předpoklad, že půjdou do školy. Kurz probíhá pravidelně každé úterý. Přihlášky a další informace na [email protected] nebo tel. 702 181 588.

250Kč

Maláčci 2

Centrum Máte na víc, učebna 1 - velký sál v přízemí ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav

Kurz kompletního rozvoje, logopedická prevence, procvičování všech oblastí psychomotorického vývoje dítěte. Vhodné pro děti od cca 3 - 4,5 let. Kurz probíhá pravidelně každou středu. Přihlášky a další informace na [email protected] nebo tel. 702 181 588.

250Kč

Logochvilky 2

Centrum Máte na víc, učebna 1 - velký sál v přízemí ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav

Logopedická prevence, výslovnost jednotlivých slov a hlásek, oromotoriku, dechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby. Vhodné pro děti od 6 - 8 let (předškoláci, 1. a 2. třída). Kurz probíhá pravidelně každou středu. Přihlášky a další informace na centrum&matenavic.com nebo tel. 702 181 588.

250Kč

Středňáčci

Centrum Máte na víc, učebna 3 v 2.patře ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav

Kurz kompletního rozvoje, logopedická prevence, procvičování všech oblastí psychomotorického vývoje dítěte. Vhodné pro děti od 4,5 - 5 let (včetně dětí s plánovaným odkladem). Kurz probíhá pravidelně každou středu. Přihlášky a další informace na [email protected] nebo tel. 702 181 588.

250Kč