Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

Blog

1. Díl Canisterapie – Člověk a pes

Canisterapie se stala nedílnou součástí dětské skupiny Školička Břeclav. Canisterapeutka paní Renata Hasilová z Canisterapeutického sdružení Jižní Morava, která má dlouholeté zkušenosti s tímto druhem terapie, dochází do DS Školička Břeclav pravidelně. Proto jsme se rozhodli Vám tuto terapie za pomocí psů více představit. Připravili jsme si pro Vás seriál, kde se dozvíte, jak se intervence za pomocí psů tedy canisterapie vyvíjela. Představíme Vám počátky soužití člověka a psa, stručně popíšeme canisterapii v teorii a ukážeme canisterapii v praxi (hry, cviky atd.).

První díl se jmenuje Člověk a pes. Přejeme Vám příjemné čtení.

CANISTERAPIE – ČLOVĚK A PES

Lidé žijí ve společnosti zvířat již od pradávna. Tím nejbližším lidským společníkem byl v první řadě pes, jehož úkolem bylo plnit kromě funkce pomocné i funkci společenskou. Již od nepaměti hrál pes v soužití s člověkem významnou roli.

Zvířata všeobecně mají tu zvláštní schopnost uklidňovat a přinášet do lidských životů určitou vyrovnanost a lásku. Zooterapie jako taková se velmi kladně osvědčila při léčbě poruch pozornosti a komunikace. Pomáhá také u pacientů s psychiatrickou diagnózou, seniorů a osob s mentálním i tělesným hendikepem.

 „Pes domácí (Canis familiaris) je potomkem prvního, lidmi domestikovaného druhu šelmy – vlka (Canis lupus).“ (zdroj: Zooterapie v kostce)

Naším nejoblíbenějším savcem je bezpochyby právě pes, který má s lidmi blízký vztah a každé partnerství je založeno na vzájemném porozumění a respektování. Výsledkem je určitá interakce, komunikace a kooperace.

Canisterapie je odvozena z latinského „canis“ = pes. Tato terapie představuje zapojení psa jako léčebného prostředku, který působí pozitivním vlivem na zdraví člověka.

„Významnou osobností v oboru canisterapie se stal americký dětský psychiatr B. Levinson, který v roce 1969 publikoval své zkušenosti z terapie za asistence psů u dětských pacientů s poruchami komunikace.  Formuloval hypotézu, že pes během psychoterapie sehrává roli jakéhosi prostředníka, a tím slouží k překonání psychických a komunikačních bariér mezi klientem a terapeutem. Za přítomnosti psa je navázání komunikace s klientem jednodušší a terapeutický proces je tak urychlen.“ (zdroj: Zooterapie v kostce)

Paní Renata Hasilová z Canisterapeutického sdružení Jižní Morava říká, že: „Canisterapie je podpůrná aktivizační metoda, která má pozitivní vliv na psychickou, duševní i fyzickou stránku člověka“.

A to je přesně to, proč to děláme, protože je to komplexní propojení celého těla i duše. A pro naše děti z DS Školička Břeclav jsou pejsi dobrým učitelem, trenérem, terapeutem a především kamarádem.

A tím končíme první díl o Canisterapii. V příštím článku Vám stručně popíšeme canisterapii v teorii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *