Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

Aktuality

1. Zahradní slavnost – “MYSLI SMYSLY”

1. Zahradní slavnost – “MYSLI SMYSLY”, 16.9.2023 od 15:00

Srdečně Vás zveme na 1. Zahradní slavnost s názvem “MYSLI SMYSLY”, která se koná v krásném prostředí Zámecké zahrady v Břeclavi (vchod vedle penzionu Rotunda).
(V případě nepříznivého počasí se akce přesune do Velkého sálu v Knihovně Břeclav.)

Víte, proč jsou smysly důležité pro správný rozvoj dítěte?

Proč rozvíjet smyslové vnímání u dětí?

A jakým způsobem smysly můžeme rozvíjet?

To vše se dozvíte na akci “Mysli smysly”!!!

Těšit se můžete:
– na zapojení všech smyslů
– bazárek hraček
– bylinkování s Gábinou Doskočilovou https://www.facebook.com/search/top?q=bylinkov%C3%A1n%C3%AD

Tradičně se rozlišuje pět základní lidských smyslů: hmat, zrak, čich, chuť a sluch. Na naší akci bude mít každý smysl jedno stanoviště, na kterém si děti vyzkouší jednotlivé smyslové vnímání formou hry.

Začleněním hmatového prvku do hry podporujeme motivaci dětí do aktivity a tím pomůžeme prodloužit dobu udržení pozornosti u dané činnosti.
Rozvoj zrakového vnímání a zrakové paměti je důležitý pro zvládnutí čtení, psaní, počítání.
Sluch naopak ovlivňuje rozvoj řeči a s úrovní řeči je neodmyslitelně svázán rozvoj myšlení.
A nakonec chuť a čich jsou smysly, které jsou provázány. Dokážete si představit necítit chuť a vůní oblíbeného jídla?
Dohromady to dává balíček správného rozvoje dítěte.

Přijďte si vyzkoušet všechny smysly – hmat, sluch, zrak, čich a chuť.

Akce je vhodná pro děti od 0 do 8 let.

Vstupné je DOBROVOLNÉ – Výtěžek ze vstupného půjde na chod Centra pro rodinu MÁTE NA VÍC https://matenavic.com/

————————————————————————-

Centrum pro rodinu Máte na víc, z.s. pořádá odpolední kurzy, které jsou zaměřené na rovnoměrné a pravidelné procvičování všech oblastí zdravého vývoje dítěte:
– hrubá motorika
– jemná motorika
– grafomotorika
– pozornost
– dlouhodobá a krátkodobá paměť
– zrakové a sluchové vnímání
– prostorová orientace a vnímání času
– předmatematická představivost
– oromotorika
– logopedická prevence
a další….

Jsme tu pro děti s neurovývojovým oslabením, pro děti s vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči a dalšími specifickými poruchami řeči, učení a chování.

Naše kurzy:
https://matenavic.com/kalendar-akci/
V případě zájmu budou na akci k dispozici přihlášky na naše Odpolední aktivity.

Těšíme se na Vás!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *