Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

Maláčci 2

Centrum Máte na víc, učebna 1 - velký sál v přízemí ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav, Česká republika

Kurz kompletního rozvoje, logopedická prevence, procvičování všech oblastí psychomotorického vývoje dítěte. Vhodné pro děti od cca 3 - 4,5 let. Kurz probíhá pravidelně každé úterý. Přihlášky a další informace na […]

250Kč

Těšíme se do školy

Centrum Máte na víc, učebna 3 v 2.patře ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav, Česká republika

Kurz kompletního rozvoje s důrazem na hrubou a jemnou motoriku, trénink pozornosti a soustředění, sluchové vnímání, zrakové vnímání, propojování hemisfér, grafomotoriku, nácvik prostorového vnímání, nácvik předmatematické představivosti, oromotoriku a logopedická […]

Předškoláčci 2

Centrum Máte na víc, učebna 3 v 2.patře ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav, Česká republika

Kurz kompletního rozvoje s důrazem na grafomotoriku, paměť, zrakové a sluchové vnímání, pozornost a soustředění… Vhodné pro předškoláky, u kterých je předpoklad, že půjdou do školy. Kurz probíhá pravidelně každé […]

250Kč

Sovička

Centrum Máte na víc, učebna 1 - velký sál v přízemí ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav, Česká republika

Kurz kompletního rozvoje s důrazem na grafomotoriku, pozornost, paměť, soustředění a rozšiřování slovní zásoby. Vhodné pro děti navštěvující 1.třídu. Kurz probíhá pravidelně každé úterý. Přihlášky a další informace na [email protected] […]

250Kč

Čtení s úsměvem

Centrum Máte na víc, učebna 2 v 1.patře ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav, Česká republika

Nácvik čtení, porozumění textu, slovní zásoby. Rozvoj řeči, reakce na otázky, vztah ke knihám, pochopení obsahu a jeho interpretace. Procvičování paměti, pohotovosti, hledání v textu. Vhodné pro děti navštěvující 2. […]

250Kč

Maláčci

Centrum Máte na víc, učebna 1 - velký sál v přízemí ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav, Česká republika

Kurz kompletního rozvoje, logopedická prevence, procvičování všech oblastí psychomotorického vývoje dítěte. Vhodné pro děti od cca 3 - 4,5 let. Kurz probíhá pravidelně každou středu. Přihlášky a další informace na […]

250Kč

Středňáčci

Centrum Máte na víc, učebna 3 v 2.patře ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav, Česká republika

Kurz kompletního rozvoje, logopedická prevence, procvičování všech oblastí psychomotorického vývoje dítěte. Vhodné pro děti od 4,5 - 5 let (včetně dětí s plánovaným odkladem). Kurz probíhá pravidelně každou středu. Přihlášky […]

250Kč

Logochvilky 1

Centrum Máte na víc, učebna 2 v 1.patře ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav, Česká republika

Logopedická prevence, výslovnost jednotlivých slov a hlásek, oromotorika, dechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby. Vhodné pro děti od 4 - 6 let (včetně předškoláků s plánovaným odkladem). Kurz probíhá pravidelně každou […]

250Kč

Předškoláčci 1

Centrum Máte na víc, učebna 3 v 2.patře ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav, Česká republika

Kurz kompletního rozvoje s důrazem na grafomotoriku, paměť, zrakové a sluchové vnímání, pozornost a soustředění a ostatní oblasti zdravého vývoje dítěte. Kurz je vhodný pro děti s neurovývojovým oslabením (vývojovou […]

250Kč

Logochvilky 2

Centrum Máte na víc, učebna 1 - velký sál v přízemí ul. 17.listopadu 525/15, Břeclav, Česká republika

Logopedická prevence, výslovnost jednotlivých slov a hlásek, oromotoriku, dechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby. Vhodné pro děti od 6 - 8 let (předškoláci, 1. a 2. třída). Kurz probíhá pravidelně každý […]

250Kč