Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

Blog

Smyslové vnímání – HMAT a jeho využití při hře

U nás v Centru pro rodinu Máte na víc, z.s. nabízíme odpolední aktivity, které komplexně procvičují všechny oblasti smyslového vnímání mimo jiné i hmatový systém. Aktuální nabídku našich kurzu najde ZDE.

Tradičně se rozlišuje pět základní lidských smyslů: hmat, zrak, čich, chuť a sluch. V dnešním článku se zaměříme na HMAT.

Hmat je jeden z lidských smyslů, který je nejdříve vyvíjející se smyslový systém. Vyvíjí se již od první třetiny těhotenství. Přesto, že ho v rámci běžných dní téměř nevnímáme, jedná se o velmi důležitou funkci, která i v dospělosti ovlivňuje velké množství aktivit i oblastí života.

Hmat je tedy soubor několika různých smyslů, které pomocí receptorů v kůži umožňují získávat vjemy z bezprostředního okolí, a to konkrétně o tlaku, bolesti, chladu, teplotě, vibracích atd. Pomocí hmatových receptorů zaznamenáváme také místo doteku, plochu doteku, tvar, teplotu i strukturu předmětu. Tyto stimulace se nazývají „taktilní kontakt“.

Hmat je v raném věku zásadní pro poznávání okolního světa a učení. Miminko se díky hmatu učí o okolním světě, poznává hračky, předměty i jejich vlastnosti, spolupodílí se i na objevování vlastního těla – miminko zjišťuje, kde se nachází jeho ruce, nohy i další části těla. Toto objevování tělního schématu je zásadní pro optimální rozvoj motoriky a do budoucna i učení.

Fungování hmatového systému a jeho provázanost s praktickými aktivitami, navazováním vztahů i rozvojem dítěte a je složitý a komplexní systém.

V našem odpoledním kurzu Maláčci se zaměřujeme i mimo jiné na rozvoj hmatového vnímání, protože začleněním hmatového prvku do hry podporujeme motivaci dětí do aktivity a tím pomůžeme prodloužit dobu udržení pozornosti u dané činnosti. Pomáhá také rozvíjet hmatové vnímání a další dovednosti. Hmatové funkce se promítají do všech aktivit soběstačnosti jako je oblékání, hygiena, schopnosti přijímat potravu atd. Využití hmatových prvků ve hře se hmatový systém nenásilně rozvíjí a je pro dítě přínosnou a zajímavou složkou. Kromě samotného rozvoje hmatu podporuje např. i koordinaci oko-ruka, uvědomění si vlastní ruky a jejích jednotlivých částí, trénink jemné motoriky i spolupráci pravé a levé strany těla. 

Hra se smyslovým materiálem je pro většinu dětí zábavná a atraktivní, což je hlavním cílem každé hry.

Proto děti necháváme co nejčastěji manipulovat s předměty, ohmatávat je a vedeme je k tomu, aby si vlastnosti předmětů vyzkoušely. Hru doplňujeme otázkami např. „Vyzkoušej pohladit tuto látku, je jemná? Zkus, jak je tato krabice s kostkami těžká, je hodně těžká, uneseš ji sám nebo ti mám pomoct?“) atd.

Důležitým aspektem je dobrovolnost dítěte, pokud se některému materiálu dítě straní či s ním nechce pracovat, není vhodné jej do aktivity nutit.

Proč hmat rozvíjíme:

  • Hmatové vnímání je důležitým a intenzivním zdrojem pro vytváření představ o svět.
  • Zkvalitňuje poznávání vlastností předmětů jako je velikost, tvrdost, váha, měkkost, struktura povrchu.
  • Má vliv na naše nálady a zlepšuje prožívání.

Rozvíjet hmatové vnímání můžeme několika způsoby. Mezi oblíbenou aktivitu patří:

  • Montessori pomůcky – hmatové destičky, dotykové destičky, krabičky s látkami (pomáhají rozvíjet hmat dítěte, ale také ho učí rozlišovat různé druhy povrchů); teplotní lahvičky, teplotní destičky (dítě odliší studenou, horkou a teplou); hmotnostní destičky (vnímání váhy předmětů).
  • Taktilní hračky a hmatové pomůcky
  • hledání předmětů v pytlíku a poznávání předmětů podle hmatu
  • hmatové herní sety nebo senzorické boxy
  • obyčejné pomůcky jako modelína či plastelína
  • aj.

Prakticky si smysly můžete přijít vyzkoušet na naši 1. Zahradní slavnost – MYSLI SMYSLY. Která se koná již 16.9.2023 od 15:00 v zámecké zahradě v Břeclavi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *