Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

AktualityBlog

Co je VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE?

Statistiky uvádějí, že 7–10 % dětí trpí některou formou řečové poruchy, nejčastěji VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ. Tato diagnóza, která může výrazně ovlivnit nejen vzdělávání jednotlivce, ale i jeho celý život je stále málo známá.

Vývojová dysfázie, je neurovývojový stav, který ovlivňuje schopnost jedince komunikovat verbálně. Tato porucha se obvykle projevuje problémy s vývojem řečových dovedností, jako je nesrozumitelná výslovnost, omezená slovní zásoba a nesprávné použití gramatiky.

Vývojová dysfázie se obvykle projevuje již v raném dětství, přičemž přesná příčina této poruchy zatím není zcela jasná. Někteří odborníci věří, že vývojová dysfázie může být důsledkem kombinace genetických faktorů, prostředí a neurologických odchylek.

Léčba vývojové dysfázie se obvykle zaměřuje na posilování a rozvoj komunikačních dovedností. Dětem s touto poruchou mohou být poskytovány logopedické terapie, které se zaměřují na vylepšení výslovnosti, slovní zásoby a gramatiky. Práce s rodinou a prostředím, které podporuje komunikaci, může také být součástí léčby. Je důležité si uvědomit, že každý jedinec s vývojovou dysfázií je jedinečný a vyžaduje individuální plán péče. Je proto vhodné se obrátit na odborníka, například logopeda, který může diagnostikovat a navrhnout odpovídající léčebné strategie.

Proto Centrum pro rodinu MÁTE NA VÍC z.s. v Břeclavi pořádá ve dnech 6. března až 8. března 2024 Odbornou konferenci, která se tímto tématem zabývá. Je potřeba seznámit co nejširší okruh zainteresovaných s podstatou a základní charakteristikou obtíží spojených s vývojovou dysfázií a informovat je o možnostech pomoci. Tímto způsobem můžeme vytvořit povědomí, které nám pomůže v budoucnu identifikovat potíže včas a poskytnout potřebnou podporu pro optimální rozvoj dítěte.

Oficiální webové stránky Odborné konference “Mají na víc”: https://www.konference-mate-na-vic.cz/

Ceník: https://www.konference-mate-na-vic.cz/cenik/

Konference se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje pana Mgr. Jana Grolicha a břeclavského místostarosty Mgr. Petra Vlasáka.

FB událost ZDE

E-mail: [email protected], telefon: 702 181 588

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *