Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

AktualityBlogBlog

HRUBÁ A JEMNÁ MOTORIKA

Centrum pro rodinu MÁTE NA VÍC pořádá dne 25. května 2024 od 14:00 hod. v Zámecké zahradě v Břeclavi 2. Zahradní slavnost “PEJSKOHRÁTKY”.

Návštěvníci se můžou těšit na:

  • canisterapeutický tým a jejich úžasné pejsky (Canisterapeutické sdružení Jižní Morava),
  • stanoviště, kde si s dětmi procvičíte hrubou a jemnou motoriku a další oblasti zdravého vývoje,
  • dáreček pro všechny děti,
  • a hlavně spoustu zábavy!

Jedno ze stanovišť, mimo jiné, bude i trénink hrubé a jemné motoriky. Co si pod těmito termíny můžeme přestavit? A proč jsou ve zdravém vývoji dítěte důležité?

JEMNÁ MOTORIKA

Jedná se o postupné zdokonalování jemných pohybů rukou, uchopování a manipulace s drobnými předměty. Je velmi důležitá pro vývoj artikulačních svalů a tím se podporuje rozvoj řeči, ale je i zásadní pro nácvik kreslení a psaní.

Mezi složky jemné motoriky řadíme grafomotoriku (označuje pohybovou aktivitu při grafických činnostech), logomotoriku (což je pohybová aktivita mluvních orgánů při artikulované řeči), mimiku (neboli motoriku mimickou, pohybovou aktivitu obličeje), oromotoriku (pohyby dutiny ústní) a vizuomotoriku (týká se pohybové aktivity se zpětnou zrakovou vazbou).

Vývoj jemné motoriky nelze oddělit od vývoje obličejové mimiky a mluvidel (vývoj řeči), řeč i jemná motorika mají centrum ve stejné části mozku, rozvoje grafomotorických funkcí a hrubé motoriky.

Nechte děti prozkoumávat okolí kolem sebe, zkoumat věci v domácnosti a přírodě.  Děti rády pomáhají v kuchyni, vaří, vykrajují, válejí. K tréninku jemné motoriky a současně trpělivosti výborně poslouží i zapínání zipů, knoflíků, později vázání tkaniček.

Podpořit rozvoj jemné motoriky a s ní souvisejících oblastí je stejně důležité jako sledování správného vývoje hrubé motoriky.

HRUBÁ MOTORIKA

Představuje pohyby celého těla, tedy pohyby velkých svalových skupin. Mluvíme o ovládání těla, o jeho držení, dále o koordinaci horních a dolních končetin a o rytmizaci pohybů.

Jedná se o celkovou vědomou obratnost dítěte (chůze, běh, skákání, přeskakování, střídání pohybů těla aj.). Vhodně rozvinutá hrubá motorika významně ovlivňuje následný vývoj jemné motoriky, vývoj řeči i okohybných svalů, tyto oblasti jsou důležitou součástí školní zralosti a připravenosti na vzdělávání dítěte.

Osoba s dobře vyvinutou hrubou motorikou je hbitá, zvládá základní činnosti mezi něž patří chůze, běh, skoky a samozřejmě jí nedělá problém překonávat vyšší překážky. Pro rozvoj a zdokonalování hrubé motoriky jsou proto vhodné nejen chůze, ale i běh, poskoky, hry s míčem, zdolávání překážek nebo třeba i houpání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *