Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

Aktuality

Novinka – CHYTRÉ HLAVIČKY (kurz propojování hemisfér, rozvoje mozku a paměti)

Kurz je vhodný pro předškoláky a žáky 1. stupně ZŠ a bude se konat v pondělí od 15:45 hod do 16:45 hod. Celkem 6 hodin a to konkrétně v tyto dny: 8. 1. 2024, 15. 1. 2024, 22. 1. 2024, 29. 1. 2024, 12. 2. 2024, a 19. 2. 2024.

Obsahem kurzu je osvojení si cviků a aktivit, které pomáhají k propojení obou mozkových hemisfér, koordinaci oko-ruka, koordinaci pohybu, zlepšení soustředění, paměti a zvýšení aktivity při učení.
Tyto cviky mají rovněž vliv na zklidňování a tlumení agresivity.

Program kurzu se skládá z různorodých aktivit a zapojení dětí do různých činností, které poskytnou komplexní stimulaci pro obě hemisféry mozku. Tyto aktivity jsou přizpůsobeny věku a schopnostem jednotlivých dětí a jsou připraveny tak, aby byly pro děti zábavné a motivující.
Na hodinách jsou přítomni děti bez rodičů. Rodiče jsou však průběžně informováni o průběhu kurzu. Jsou jim poskytnuty návody, jak s dítětem pracovat v domácím prostředí a jak po skončení kurzu ve stimulaci mozku pokračovat.

Díky propojeným mozkovým hemisférám jsou pak děti schopné naplno využít svůj potenciál.

Lépe se učí, zlepší se jeho soustředění a paměť. Čím lépe u dětí mozkové hemisféry spolupracují, tím lépe dítě chápe, tvoří a lépe se pak učí čtení, psaní, počítání ve škole.

Níže jsou uvedeny některé důvody, proč je důležité podporovat propojování hemisfér u dětí:

  1. Celkový rozvoj mozku: Propojování hemisfér je klíčové pro celkový rozvoj mozku. Když jsou obě hemisféry aktivní a spolupracují, podporuje to komplexní myšlení, učení a schopnost řešit problémy.
  2. Motorické dovednosti: Propojování hemisfér je zásadní pro vývoj motorických dovedností, zejména u malých dětí. Například při učení se novým dovednostem, jako je psaní nebo kreslení, je zapojení obou hemisfér důležité.
  3. Jazykový vývoj: Hemisféry mají specifickou roli v jazykovém zpracování. Propojování hemisfér podporuje schopnost porozumět a produkovat jazyk. Děti, které mají dobře propojené hemisféry, mají často lepší schopnost čtení, psaní a komunikace.
  4. Kreativita a inovace: Spolupráce mezi hemisférami může podněcovat kreativní myšlení a inovace. Propojování umožňuje překlenout mezi logickým a kreativním myšlením, což může vést k originálním a novým nápadům.
  5. Emoční regulace: Propojování hemisfér může také hrát roli v emocionální regulaci. Schopnost integrovat emocionální a racionální aspekty může pomoci dětem lépe porozumět a řídit své emoce.
  6. Socializace: Kvalitní spolupráce mezi hemisférami může posílit sociální dovednosti dětí. Děti s dobře propojenými hemisférami mohou být schopné lépe chápat perspektivy ostatních a efektivněji komunikovat.

Začínáme: 8. 1. 2024
Končí: 19. 2. 2024

Cena kurzu: 1.320 Kč

Místo si můžete rezervovat na: [email protected]

Těšíme se na Vás.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *