Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

Blog

Smyslové vnímání – ZRAK a jeho využití při hře

U nás v Centru pro rodinu Máte na víc nabízíme odpolední aktivity, které komplexně procvičují všechny oblasti smyslového vnímání mimo jiné i zrakový systém. Aktuální nabídku našich kurzů najde ZDE.

Tradičně se rozlišuje pět základní lidských smyslů: hmat, zrak, čich, chuť a sluch. V dnešním článku se zaměříme na ZRAK.

Zrak je nejdůležitější smysl člověka, umožňující vnímat světlo, barvy, tvary, kontrasty, vzdálenost. Zrak je pro nás důležitým prostředkem ke komunikaci. Asi 80 % všech informací vnímáme zrakem.

Zrakové vnímání se rozvíjí od narození dítěte a je to schopnost rozpoznat rozdílnosti a podobnosti mezi různými předměty. Tato funkce je jedním z nejdůležitějších faktorů při nácviku čtení a psaní. Schopnost vnímání zrakem dále ovlivňuje rozvoj myšlení a intelektu, je také zásadní pro prostorovou orientaci, matematické představy a řadu dalších funkcí. 

Schopnost zrakového vnímání u většiny dětí dozrává do optimální úrovně kolem nástupu do školy. U některých dětí je dozrávání o něco delší a projevuje se určitý nedostatek v této oblasti, tudíž je potřeba tento nedostatek vyrovnávat tréninkem a procvičováním. Protože nedostatek v oblasti zrakového vnímání může být z příčin později se rozvíjejících potíží, které mohou souviset se specifickými poruchami učení.

V našem odpoledním kurzu Předškoláci se zaměřujeme i mimo jiné na rozvoj zrakového vnímání, protože dobrá úroveň zrakového vnímání je zásadní pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní písmen, slabik, slov i čísel. 

Proč zrak rozvíjíme:

 • Zrakové vnímání zprostředkovává až 80 % všech informací kolem nás.
 • Zraková analýza je základem pro psaní písmen a číslic (koordinace oko-ruka).
 • Zrakovým vnímáním prožíváme příjemné vjemy – umění, příroda atd.

S rozvojem zrakového vnímání mohou pomoci i maličkosti, jako např. při procházce s dětmi si povídat co kolem vidí, mluvit o běžných situacích – co se děje okolo nás, při oblékání komentovat detaily nebo při hraní pozorovat detaily hraček atd.

Rozvíjet zrakové vnímání můžeme několika způsoby. Mezi oblíbenou aktivitu patří:

 • kreslení,
 • doplňování obrázků,
 • třídění předmětů podle barev, velikosti, různých detailů atd.,
 • skládání rozstřihaných obrázků, geometrických tvarů,
 • „Který obrázek chybí“,
 • pexesa, kvarteta,
 • pracovní listy,
 • různé hračky na rozvoj zrakového vnímání,
 • aj. 

Prakticky si smysly můžete přijít vyzkoušet na naši 1. Zahradní slavnost – MYSLI SMYSLY. Která se koná již 16.9.2023 od 15:00 v zámecké zahradě v Břeclavi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *