Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

Blog

Smyslové vnímání – SLUCH a jeho využití při hře

U nás v Centru pro rodinu Máte na víc nabízíme odpolední aktivity, které komplexně procvičují všechny oblasti smyslového vnímání mimo jiné i sluchový systém. Aktuální nabídku našich kurzů najde ZDE.

Tradičně se rozlišuje pět základní lidských smyslů: hmat, zrak, čich, chuť a sluch. V dnešním článku se zaměříme na SLUCH.

Sluch je jeden z lidských smyslů. Je to schopnost, kterou vnímáme zvuky prostřednictvím speciálního smyslovému orgánu, jenž se nazývá ucho. Naše uši zachycují různé zvuky (hlasy, hudbu, hluk apod.) v podobě zvukových vln a ty potom předávají mozku k dalšímu zpracování. Ucho je také důležitým orgánem, který se podílí na smyslu pro rovnováhu. 

Vývoj sluchového vnímání je postupný. Batolata od jednoho do tří let rozumí větám, vnímají je jako zvuk a rozumí mu. Postupně se děti učí jemnějšímu rozlišování (tzv. diferenciaci), díky níž rozlišují ve větách slova, postupně dokážou rozpoznat slabiky, a pak se učí rozpoznávat jednotlivé hlásky.

Sluchová diferenciace znamená, zda dítě dobře sluchem rozlišuje zvukově podobné hlásky (např. p-b, s-z, v-f, a-o-e, t-d), dále zda rozlišuje měkké/tvrdé slabiky nebo si umí vybavit všechny písmenka ve slově ve správném pořadí. V podstatě u sluchového vnímání není podstatné zjistit, zda dítě slyší, ale CO slyší a jestli slyší ROZDÍLY v hláskách, slovech a v řeči.

V našich odpoledních kurzech Logochvilky 1 a 2 se zaměřujeme i mimo jiné na rozvoj sluchového vnímání, logopedickou prevenci, výslovnosti jednotlivých slov a hlásek, oromotoriku, atd.

Sluch je vedle zrakového vnímání druhým nejdůležitějším nástrojem komunikace. Také má vliv na rozvoj řeči a s tím je neodmyslitelně spojen rozvoj myšlení. Oslabená schopnost sluchové percepce může ovlivňovat samotný proces učení. Zjednodušeně řečeno se jedná o primární funkce rozvíjející se s psychomotorickým zráním dítěte a jsou podstatné pro rozvoj dítěte a jeho úspěch ve škole a v první řadě i v běžném životě.

Proč sluch rozvíjíme:

  • Procvičováním sluchového vnímání pomocí různých zvuků má za následek schopnost vnímat, rozlišovat a porozumět jednotlivým zvukům.
  • Sluchové vnímání ovlivňuje také fonematický sluch, který hraje významnou roli při rozvoji řeči, proto je důležité věnovat mu pozornost u dětí již v předškolním věku.
  • Trénink sluchové paměti je potřebná pro sluchovou analýzu, která je významná pro nácvik čtení a sluchovou syntézu, jež slouží pro nácvik psaní.

Rozvíjet sluchové vnímání můžeme několika způsoby. Mezi oblíbenou aktivitu patří:

Prakticky si smysly můžete přijít vyzkoušet na naši 1. Zahradní slavnost – MYSLI SMYSLY. Která se koná již 16.9.2023 od 15:00 v zámecké zahradě v Břeclavi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *