Kontakt

17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav

702 181 588

Aktuality

PODĚKOVÁNÍ za uplynulý rok 2023

Vážení a milí přátelé,

jako snad každý, tak i já se v tomto období zamýšlím na tím, jaký rok 2023 vlastně byl.

Pro mě, i pro mé spolupracovníky byl velmi intenzivní a pracovní, protože jsme se snažili každý den, se srdcem na dlani, plnit poslání naší neziskové organizace a pomáhat dětem s neurovývojovým oslabením v jejich vývoji tak, aby svůj handicap zvládly a mohly se, postupem času, vyrovnat svým vrstevníkům.

Naše každodenní práce však nezahrnuje jen práci s dětmi samotnými, ale také s jejich rodiči a dalšími rodinnými příslušníky, pro které organizujeme odborné přednášky, edukační workshopy a semináře.

V novém školní roce jsme v prostorách našeho Centra pro rodinu otevřeli speciálně pedagogické a logopedické poradenství.

V rámci projektu Rodiče rodičům se bude i v roce 2024 scházet Podpůrná skupina pro rodiče dětí s neurovývojovým oslabením (vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči, ADHD, ADD a ostatním specifickým poruchami řeči, učení a chování), která poskytuje prostor pro sdílení zkušenosti, pomáhá hledat řešení či povzbuzení a hlavně cítit, že v tom nejsou sami.

I nadále budeme pokračovat v našich stávajících odpoledních a dopoledních logoaktivitách a otevřeme i další, specificky zaměřené kurzy jako LOGOHRÁTKY pro děti již od 1,5 roku, program na rozvoj čtenářských dovedností za přítomnosti canisterapeutického pejska – ČTEME PEJSKŮM, kurz pro budoucí prvňáčky – TĚŠÍME SE DO ŠKOLY a kurz na rozvoj mozku a paměti – CHYTRÉ HLAVIČKY.

Mezi naše priority patří i osvětová činnost. Naším cílem je rozšířit do podvědomí široké veřejnosti pojmy neurovývojové oslabení a vývojová dysfázie a na našich výsledcích ukázat, že má smysl této problematice věnovat pozornost a tyto děti rozvíjet, protože jen tak mohou žít v budoucnu plnohodnotný život a být naší společnosti přínosem.

Vážení přátelé, děkuji Vám, že se zajímáte o naši činnost a projekty a že nás podporujete, ať už finančně, radou, sdílením či milou zpětnou vazbou, která je pro nás nesmírně cenná a motivační.

Děkuji vám, že nám pomáháte rozšiřovat povědomí o problematice neurovývojového oslabení u dětí, byť jen sdílením našich příspěvků na sociálních sítích a budeme vám moc vděční, pokud se nás rozhodnete podpořit i finančně, protože ani nám se nevyhnulo zdražení nájemného, energií, ale také cen kurzů a dalšího vzdělávání, které v rámci zvyšování kvalifikace, hradíme našim zaměstnancům, spolupracovníkům a dobrovolníkům.

Nejvíce nám v této nejisté době pomůžete formou pravidelného daru. Stačí zadat trvalý příkaz na náš sbírkový účet číslo:

2102096196 / 2010 nebo použít QR kód.

Děkujeme i za všechny jednorázové příspěvky, protože každá stokoruna se počítá a pomůže nám poskytovat i nadále kvalitní služby, které nemají v rámci Jihomoravského kraje obdoby.

Díky svému příspěvku si můžete snížit svůj daňový základ až o 30%.

Rádi Vám vystavíme darovací smlouvu nebo jiné potvrzení.

Moc vám děkuji a přeji vám klidné a požehnané sváteční dny a nový rok plný zdraví a radosti.

Monika Náplavová

Předsedkyně neziskové organizace Máte na víc, z.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *